Niet een derde, maar minstens de helft éxtra belastingen

Door Joy Donné op 25 november 2020, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting

Het Rekenhof verwijst, op blz. 12 van haar begrotingsadvies, naar de afspraak in het regeerakkoord om elke begrotingsinspanning telkens te spreiden volgens de verdeelsleutel: een derde besparen op de uitgaven, een derde nieuwe ontvangsten en een derde diverse maatregelen.

Maar, zo stelt het rekenhof vast, voor 2021 plant de regering een begrotingsinspanning van € 1,3 miljard, maar de algemene toelichting bij haar begroting “bevat geen informatie over de verdeling van deze begrotingsinspanning over de verschillende categorieën" met de vermelde verdeelsleutel.

N-VA Kamerlid Sander Loones: “Het wordt snel duidelijk waarom de regering die informatie niet transparant geeft. Wie de oefening doet, merkt op dat paars-groen niet één derde, maar minstens de helft van de centen vindt in éxtra belastingen. En ook de zogenaamde ‘diverse maatregelen’ blijken eerder éxtra fiscale opbrengsten te zijn. Als die meegerekend worden, blijkt zowat € 1 miljard van de € 1,3 miljard éxtra belastingen te zijn.”

N-VA kamerlid Joy Donné: "In dit land is de belastingdruk vandaag al té hoog, maar dat houdt Vivaldi niet tegen om die nóg te laten stijgen. Zelfs haar eigen regeerakkoord en eigen afspraken respecteert paars-groen niet. Dat belooft voor de toekomst...”

Wanneer de door de begroting en het Rekenhof opgesomde inspanningen onderverdeeld worden volgens de vermelde verdeelsleutel, wordt voor 2021 het volgende beeld zichtbaar:

€ 334 miljoen  HERVORMINGEN

€ 134 miljoen:  Verminderingen van de primaire uitgaven

€ 150 miljoen:  Verminderingen van de uitgaven in geneesmiddelensector

€ 50 miljoen:    Budgettaire impact opdrijven werkgelegenheidsgraad

 

€ 700 miljoen  NIEUWE BELASTINGEN

€ 700 miljoen   Nieuwe fiscale ontvangsten

 

€ 300               DIVERSE MAATREGELEN

€ 200 miljoen   Strijd tegen de fiscale en sociale

€ 100 miljoen   Crossborder vlottere inning van de verkeersboetes en de penale boetes

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is