Vivaldi verhoogt belastingdruk voor Vlaamse grenswerkers met aanvullend pensioen

Door Joy Donné op 15 januari 2022, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Belastingen, Financiën
Belastingen rekenmachine

De Kamer keurde een wetsontwerp goed dat de belastingdruk voor Vlamingen en Nederbelgen met een aanvullend pensioen opgebouwd in Nederland gevoelig verhoogt. In strijd met de heersende rechtspraak, die zegt dat aanvullende pensioenen slechts progressief belastbaar zijn voor het deel dat is opgebouwd uit bijdragen na 2004, belast de fiscus deze pensioenen voortaan volledig progressief. “Hierdoor stijgt de gemiddelde belastingdruk fors en wordt de weg geopend naar nieuwe geschillen en betwistingen”, zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné.

Duidelijke rechtspraak

De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) bepaalt dat bijdragen voor een aanvullend pensioen vanaf 2004 vrijgesteld worden van belasting. Hieruit vloeide uitgebreide rechtspraak voort die bevestigde dat het deel van het aanvullend pensioen, opgebouwd met bijdragen vóór 2004, bijgevolg niet progressief belast wordt in tegenstelling tot gedeelte na 2004.

Fiscus blijkt een slechte verliezer

Toch blijft de fiscus de volledige progressieve belasting van deze pensioenen nastreven door voortdurend rechtszaken aan te spannen tegen belastingplichtigen. “De fiscus blijkt een slechte verliezer. Het huidige wetsontwerp countert de huidige rechtspraak maar opent de deur voor nieuwe betwistingen”, aldus Donné.

Forse stijging van de belastingdruk

Mensen die bij de opbouw van hun aanvullend pensioen in het verleden geen fiscaal voordeel genoten, worden nu ook belast. Terwijl burgers met een Belgisch aanvullend pensioen 10% of 16,5% belasting betalen, zullen Vlaamse grenswerkers en Nederbelgen met een in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen voortaan volledig progressief belast worden. “Hierdoor stijgt de gemiddelde belastingdruk van 5% naar 25% à 30% en negeert de fiscus de huidige rechtspraak”, besluit Donné.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is