Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Joy Donné op 24 februari 2022, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Belastingen, Financiën

Zelfstandigen kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Op 1 januari 2020 zijn er in België 500.490 aangeslotenen met een VAPZ en 5.027 met een POZ. Hiervan zijn 64% en 69% Vlamingen …

Door Joy Donné, Bert Wollants op 20 januari 2022, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Energieprijzen, Energiebeleid

N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Joy Donné dienen een wetsvoorstel in om een belastingvermindering van 500 euro toe te kennen om de energiefactuur te milderen voor wie werkt, spaart en onderneemt. “De energiefactuur is de voorbije maanden geëxplodeerd. De hele bevolking zit met de handen in het …

Door Joy Donné op 15 januari 2022, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Belastingen, Financiën

De Kamer keurde een wetsontwerp goed dat de belastingdruk voor Vlamingen en Nederbelgen met een aanvullend pensioen opgebouwd in Nederland gevoelig verhoogt. In strijd met de heersende rechtspraak, die zegt dat aanvullende pensioenen slechts progressief belastbaar zijn voor het deel dat is …

Door Joy Donné op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Privacy

De Kamer keurde donderdag een wetsontwerp goed dat gegevensuitwisseling met de fiscus regelt. Vanaf nu kunnen vermogens- en inkomstengegevens van alle belastingschuldigen in bulk doorgestuurd worden naar de FOD Financiën. Vervolgens kunnen die gegevens worden opgeslagen in een datawarehouse …

Door Joy Donné op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Mobiliteit, Klimaat

Kamerlid Joy Donné wil dat oplaadbaar hybride wagens tijdens de overgangsjaren 2023, 2024 en 2025 niet zwaarder belast zullen worden dan momenteel het geval is. Hij legt daarvoor een amendement neer in de Kamercommissie Financiën. “Met dit voorstel raken we niet aan de CO2-doelstellingen voor 2030 …

Door Joy Donné, Katrien Houtmeyers op 22 juni 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Gezinsbijslagen

Jongeren die studentenwerk doen, blijven maar ten laste van hun ouders als ze onder een bepaalde drempel van netto bestaansmiddelen blijven. Kamerleden Joy Donné en Katrien Houtmeyers dienen een wetsvoorstel in om de regelgeving te vereenvoudigen. “Concreet willen wij de grens op de inkomsten uit …